Jogi Nyilatkozat

Jelen jogi nyilatkozat a Helyi Rádiók Országos Egyesülete (8000 Székesfehérvár, Donát u. 92.) által üzemeltetett, www.heroe.hu internetes címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza. 

1. / A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weblap látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen jogi nyilatkozat feltételeit. 

2. / A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a jogi nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve. 

3. / A Weblap célja, hogy segítse a médiapiaci szereplők, valamint a médiafogyasztók eligazodását a helyi rádiózással kapcsolatos kérdésekben, és ennek érdekében segítse a Felhasználók tájékozódását az Interneten. Ennek keretében hírekkel, információkkal, különböző egyéb funkciókkal támogatja a Felhasználók aktivitását adott témakörökben, illetve segíti más népszerű webes szolgáltatások elérését. 

4. / A Weblap szolgáltatásainak része a más webes tartalmakban közzétett hírek, információk ismeretek közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a biztosítása. Ennek megfelelően a Weblap által nyújtott szolgáltatás, illetve a Weblap működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Weblap működtetője, mint szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 

5. / A Weblap mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.heroe.hu weboldal bármely tartalmi elemét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak reklámnak minősülnek. 

6. / A Weblap szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a Weblap működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weblap előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

7. / A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen jogi nyilatkozat betartása mellett használható. 

8. / A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

9. / A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. 

10. / A Helyi Rádiók Országos Egyesülete, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

11. / Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. 
 

Székesfehérvár, 2016. augusztus 10. 

HEROE